dcsimg

Technika wykonania pomiaru:

Umyj ręce ciepłą wodą z mydłem i dokładnie je osusz. Czystość rąk ma ogromny wpływ na dokładność pomiaru. Rozgrzanie dłoni ciepłą wodą powoduje, że uzyskanie odpowiedniej wielkości kropli krwi jest bardzo proste. Za pomocą nakłuwacza Microlet 2 nakłuj z boku opuszkę palca (trzeci, czwarty lub piąty) (zdjęcie obok). Kciuk i palec wskazujący są bardziej wrażliwe, dlatego nie zalecamy ich nakłuwania. Nakłucie opuszki palca jest praktycznie bezbolesne pod warunkiem, że masz prawidłowo dobraną w nakłuwaczu głębokość nakłucia i przed każdym pomiarem zmieniasz lancet (igłę w nakłuwaczu). Zapytaj pielęgniarkę diabetologiczną, jak wykonać te czynności, szczegółowe informacje znajdziesz także w instrukcji obsługi glukometru i nakłuwacza.

Pamiętaj o prawidłowej technice wykonania
pomiaru cukru.

Główne przyczyny zafałszowania wyników pomiaru na glukometrze to:
• brudne ręce,
• uciskanie opuszki palca, aby uzyskać kroplę krwi,
• dezynfekcja dłoni spirytusem przed wykonaniem badania cukru.
Nie popełniaj tych błędów.Demonstracja glukometru Contour Plus firmy Bayer