dcsimg

Polityka prywatności

Deklaracja ochrony prywatności.
Firma Bayer zdaje sobie sprawę z tego, jak istotnym zagadnieniem jest bezpieczeństwo prywatnych danych Użytkownika uzyskiwanych podczas korzystania z naszego serwisu intranetowego. Ochronę danych osobowych Użytkownika traktujemy bardzo poważnie. Z tego też powodu chcielibyśmy, byście się dowiedzieli , jakie dane są zachowywane, a jakie nie. Niniejsza deklaracji ochrony prywatności zawiera informacje o podejmowanych przez nas środkach bezpieczeństwa.

Gromadzenie danych
Z naszego serwisu korzystać można bez podawania swoich danych osobowych . Podanie danych osobowych nie jest warunkiem korzystania z naszych stron internetowych za wyjątkiem sytuacji, w których może okazać się to konieczne do dostarczenia żądanego produktu czy realizacji żądanej usługi. W trakcie gdy Użytkownik korzysta z naszego serwisu, na serwerach zostają zapisane dane służące różnorakim celom związanym z bezpieczeństwem. Dane te mogą zawierać nazwę dostawcy usług internetowych Użytkownika, adres strony, z której nastąpiło odwołanie do naszej strony, adresy stron, do których nastąpiły odwołania z naszego serwisu oraz adres IP Użytkownika.

W określonych odstępach czasu dane te wykorzystywane są do celów statystycznych. Zachowana jednak zostaje anonimowość wszystkich Użytkowników, co uniemożliwia ich identyfikację. W przypadku, gdy dane osobowe przekazywane są stronom trzecim w celu dostarczenia żądanych produktów lub realizacji żądanych usług, jak również w innych celach, dla których Użytkownik udzielił upoważnienia, wykorzystywane są środki techniczne oraz organizacyjne gwarantujące przestrzeganie odpowiednich przepisów dotyczących bezpieczeństwa danych.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe gromadzone są jedynie wtedy, gdy Użytkownik udostępnia je podczas rejestracji, wypełniania formularzy, przesyłając pocztę elektroniczną, w zamówieniach na produkty lub usługi, w zapytaniach o zamawiane materiały oraz w podobnych sytuacjach, w których Użytkownik zdecydował się przekazać takie informacje firmie.

Baza danych wraz z jej zawartością pozostaje w naszej firmie i przechowywana jest w jednostkach przetwarzania danych bądź na serwerach firm działających w naszym imieniu i odpowiedzialnych przed naszą firmą. Dane osobowe Użytkownika nie zostaną przekazane przez nas lub naszych przedstawicieli do wykorzystania w jakiejkolwiek formie stronom trzecim, chyba że Użytkownik wyrazi na to zgodę lub będą tego wymagały przepisy prawa.

Firma Bayer podejmuje się kontroli oraz bierze na siebie odpowiedzialność za wykorzystanie jakichkolwiek danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika. Część tych danych może być przechowywana lub przetwarzana na komputerach podlegających innemu prawu, np. Stanów Zjednoczonych, którego przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów prawa, którym podlega Użytkownik. W takich przypadkach zagwarantowane zostanie zastosowanie odpowiednich środków w celu zapewnienia przez jednostkę przetwarzającą dane w takim państwie środków ochrony odpowiadających środkom mającym zastosowanie w kraju Użytkownika.

Cel wykorzystania danych
Gromadzone dane będą wykorzystane jedynie w celu dostarczenia Użytkownikowi żądanych produktów lub realizacji żądanych przez niego usług, lub też w innych celach, na które Użytkownik wyraził zgodę, za wyjątkiem przypadków, w których prawo przewiduje inaczej.

Prawo do dostępu i wprowadzenia poprawek
Użytkownik ma prawo przeglądać i korygować wszelkie dane osobowe przechowywane w naszym systemie jeśli uważa, że mogą one być nieaktualne lub nieprawidłowe. W tym celu wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres podany w stopce lub skontaktować się z pracownikiem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo danych pod adresem podanym w informacjach kontaktowych.

Prawo do wycofania zgody
Użytkownik ma prawo wycofać w dowolnym momencie zgodę na przyszłe wykorzystanie jego danych osobowych. Podobnie jak w sytuacji opisanej powyżej wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres podany w stopce lub skontaktować się z pracownikiem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo danych pod adresem podanym w informacjach kontaktowych.

Przechowywanie danych
Dane osobowe przechowywane są jedynie przez czas konieczny do realizacji usługi żądanej przez Użytkownika, lub przez czas, na który Użytkownik wyraził zgodę, za wyjątkiem sytuacji, w których prawo przewiduje inaczej (np. w związku z toczącym się postępowaniem sądowym).

Udostępnianie danych
Możemy udostępnić twoje dane osobowe innym podmiotom grupy Bayer na potrzeby określone w tej polityce prywatności. Twoje dane osobowe mogą być udostępnione w przypadku gdy, (1) Bayer sprzeda lub kupi jakikolwiek inny podmiot gospodarczy lub część przedsiębiorstwa, w którym to przypadku możemy udostępnić twoje dane osobowe podmiotowi sprzedającemu lub nabywcy takiego podmiotu gospodarczego lub części przedsiębiorstwa, oraz (2) Bayer będzie w obowiązku udostępnić, lub przekazać twoje dane osobowe w związku z przepisami prawa, lub w celu wdrożenia lub zastosowania naszych Warunków Świadczenia Usług. W czerwcu 2015 Bayer AG ogłosił zawarcie ostatecznego porozumienia sprzedaży swojej części przedsiębiorstwa zajmującej się Diabetologią do Panasonic Healthcare Holdings Co., Ltd., który jest wspierany przez wiodący globalny fundusz inwestycyjny KRR i Panasonic Corporation. Realizacja tej transakcji jest zależna od spełnienia typowych wymagań, włączając weryfikację anty-trustową, i jest oczekiwana w pierwszym kwartale 2016 roku. Po realizacji tej transakcji, nowo powstała firma nosząca nazwę Ascensia Diabetes Care (Ascensia) będzie kontynuowała ofertę i dostawy wszystkich produktów i usług działu Diabetologii Bayer, które były dostarczane w ramach firmy Bayer AG, oraz Ascensia będzie odpowiedzialna za przetwarzanie twoich danych osobowych pozostających w związku z tymi produktami lub usługami. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej transakcji, prosimy o przesłanie na adres: bayerascensiainfo@bayer.com

Ta polityka prywatności Bayer HealthCare uzupełnia i powinna być rozumiana łącznie z polityką prywatności Bayer AG, z którą można się zapoznać tutaj

Pliki cookie
Niektóre nasze strony internetowe wykorzystują tzw. pliki cookie w celu usprawnienia korzystania z witryny przez danego Użytkownika. Pliki cookie są identyfikatorami, które nasz serwer może wysyłać do komputera Użytkownika w celu identyfikacji komputera wykorzystywanego w trakcie danej sesji. Większość przeglądarek jest skonfigurowana w sposób umożliwiający automatyczną akceptację plików cookie. Można jednak wyłączyć przechowywanie plików cookie lub tak skonfigurować przeglądarkę, by przed akceptacją cookie informowała o tym Użytkownika. Brak akceptacji plików cookie może spowodować brak możliwości korzystania z niektórych funkcji naszej strony internetowej.

Bezpieczeństwo
Bayer stosuje techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych Użytkownika przed manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób niepowołanych. Nasze procedury bezpieczeństwa są stale ulepszane w oparciu o nowe rozwiązania technologiczne.

Kontakt
Ewentualne problemy, pytania oraz sugestie prosimy zgłaszać jednej z poniższych osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo danych:

Michał Sokół
Bayer Sp.z o.o.

e-mail: michal.sokol@bayer.com

Corporate Data Protection Officer of Bayer AG:
Rainer Meyer
Building 4813
51368 Leverkusen, Germany

Phone: +49 (0) 214 30 2 05 22
Fax: +49 (0) 214 30 2 03 46
e-mail: rainer.meyer@bayer.com

Ciągły rozwój Internetu wymaga okresowych poprawek w naszej deklaracji ochrony prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania koniecznych zmian.